SAMTALSSERIE

En värld i förändring – samtal om klimat, miljö och säkerhet i människans tidsålder

Poddserien En värld i förändring vänder sig till alla som vill förstå mer om risker och säkerhetsfrågor relaterade till klimat- och miljöförändringarna. Till varje avsnitt kommer olika experter och samhällsdebattörer att inbjudas till ett samtal med en forskare. Avsändare är forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Samtalen leds av Eva Krutmeijer.

LYSSNA PÅ VÅRA FORSKARE MED GÄSTER

Här släpper vi regelbundet nya avsnitt!

DELTAGARNAS BOKTIPS

Inspireras av deltagarnas boktips för vidare läsning.

Avsnitt 8

Helen Ågren är Sveriges havsambassadör med lång bakgrund inom regeringskansliet som departementsråd på bland annat Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet. Hon rekommenderar romanen Ålevangeliet av Patrik Svensson, ISBN 9789100178017, utgiven på Albert Bonniers förlag.

Avsnitt 8

Lisa Dellmuth är forskare i internationella relationer och är idag docent på Stockholms universitet. Hon har varit involverad i Mistra Geopolitics från start. Hennes lästips är en bok som utgår från en doktorsavhandling av Matilda Petersson med titeln Making Waves, Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholm Resilience Centre.ORCID-id: 0000-0002-3273-9390. Hon nämnde också rapporten om havsforskning för hållbar utveckling från Formas, Havs-och vattenmyndigheten och SMHI.

Avsnitt 7

Johanna Lissinger Peitz är ambassadör för Stockholm+50, tidigare chefsförhandlare i klimatfrågor och där hon företrätt Sverige och EU i viktiga förhandlingar. Hon rekommenderar boken ”Geografins makt” av Tim Marshall, ISBN 9789189043701, utgiven på Volante förlag.

Avsnitt 7

Åsa Persson är forskningschef på SEI, Stockholm Environment institute, där hon varit involverad i Mistra Geopolitics från start. Hennes boktips är ”Uncharted” av Margaret Heffernan, utgiven på Simon & Schuster med ISBN 978-1471179792.

Avsnitt 6

Niklas Bremberg är seniorforskare inom Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Hans forskningsintressen innefattar regional säkerhet, säkerhetsgemenskaper och EU:s utrikes och säkerhetspolitik, särskilt i relation till Medelhavsregionen. Niklas boktips är ”Efter Europa” av Ivan Krastev, ISBN 9789171735331, utgiven på bokförlaget Daidalos.

Avsnitt 6

Ambassadör Mikael Lindvall är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Enheten är UD:s förlängda arm i Bryssel. Han har även stor erfarenhet av säkerhetsarbete i Afrika, bland annat Somalia och Rwanda. Mikael rekommenderar boken ”Den ovillige fundamentalisten” av Mohsin Hamid, ISBN 9789127136687 som utkom 2013 på Natur & Kultur.

Avsnitt 5

Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet och ledamot i Klimatpolitiska rådet. Karin vill tipsa om The Politics of Green Transformations, en bok om hur förändring sker på fyra nivåer samtidigt, ISBN 113879290X, redaktör Ian Scoones.

Avsnitt 5

Svante Axelsson är nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Han rekommenderar Gryning över Kalahari av Lasse Berg, ISBN 9789170376818, utgiven av Ordfronts förlag.

Avsnitt 4

André Månberger är biträdande universitetslektor vid Institutionen för miljö- och energisystem, Lunds universitet. Han är utbildad civilingenjör och har ett brett samhällsintresse. Den läsning han vill tipsa om är IRENA-rapporten ”A new world – Geopolitics of the new transformation”, som finns att ladda ner kostnadsfritt här.

Avsnitt 4

Maria-Therese Gustafsson forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om naturresursförvaltning och transnationella företag i Latinamerika, med ett särskilt fokus på social mobilisering och politiskt deltagande. Hon tipsar om boken “The shadows of consumption” av Peter Dauvergne, utgiven av MIT press. ISBN: 978-0262042468

Avsnitt 3

Eva Lövbrand är lektor och docent på Tema Miljöförändring i Natur och Samhälle vid Linköpings universitet. Hon är aktiv i forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Hennes boktips är ”Manifesto for living in the Anthropocene” av Katherine ISBN: 0988234068

Avsnitt 3

Victor Galaz är statsvetare och en av de ledande forskarna vid Stockholm Resilience Center. Han är också bland annat programchef för Beijerinstitutets initiativ ”Governance and Complexity”. Victor tipsar om boken ”Den trotsiga jorden” av Clive Hamilton, ISBN 9789171735478.

Avsnitt 2

Malin Mobjörk är senior forskare på SIPRI. I forskningsprogrammet Mistra Geopolitics leder hon arbetspaket 1, ”Geopolitics and Security in the Anthropocene”. Hon tipsar om boken ”Svälten” som belönade författaren Magnus Västerbro med Augustpriset för bästa fackbok år 2018. ISBN  9789100169701.

Avsnitt 2

Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete med placering i FN-högkvarteret i New York. Hon var tidigare statssekreterare åt dåvarande biståndsminister Isabella Lövin. Ulrika tipsar om rapportserien ”Human Development Report” från UNDP som kan laddas ner kostnadsfritt här.

Avsnitt 1

Björn-Ola Linnér är programdirektör för Mistra Geopolitics och professor i miljövetenskap vid Linköpings universitet. Han tipsar om boken ”Omställningen” av Jens Ergon, ISBN 9789173436847, utgiven 2016 på Leopard förlag.

Avsnitt 1

Johanna Sandahl är ordförande i Naturskyddsföreningen. Hon tipsar om EUSAC-rapporten ”Negative emission technologies” från 2018 som kan laddas ner kostnadsfritt här.

Om poddserien

Klimatet förändras, nya miljöproblem dyker upp i kölvattnet av de gamla. Vi blir allt mer medvetna om att våra beslut här i Sverige, stora som små, påverkar människor och miljöer i andra delar av världen. Nya geopolitiska konfliktytor skapas och säkerhetsexperter börjar prata om klimat- och miljöfrågor som de riktigt stora drivkrafterna i denna nya värld.

Nu behövs kunskap, inte minst som underlag för våra beslutsfattare. I En värld i förändring fördjupar vi resonemangen kring hur miljö-, klimat- och säkerhetsfrågor hänger ihop. Vi kommer i första hand att fokusera på frågor som är relevanta för oss i Sverige.

Poddserien är en av många sätt som forskarna i det tvärvetenskapliga programmet Mistra Geopolitics kommunicerar sin forskning. Mer information om vad som händer i forskningsprogrammet finns här.

En värld i förändring fyller för mig något som jag saknat i poddvärlden

Image
Amit Paul
VD Paxymer
En värld i förändring fyller för mig något som jag saknat i poddvärlden. Anslaget är strålande. Tvärvetenskap när den är som bäst, teknologi möter samhällsvetenskap och geopolitik där alla delar belyses och vägs samman i diskussionen. Eva gör ett utmärkt jobb i att se till att dialogen på ett konstruktivt sätt faktiskt hamnar precis där det blir intressant, där det skaver, ståndpunkterna skiljer sig och vi får syn på intressekonflikten mellan olika discipliner. Det är en podd som går bortom det snuttifierade och förenklade och istället fördjupar och siktar mot att skapa förståelse för sammanhang och helhet.

KONTAKT

Om du vill komma i kontakt med redaktionen, skriv en rad till någon av oss.

Image

Malin Mobjörk

SIPRI
malin.mobjö[email protected]
Image

Eva Lövbrand

Linköpings universitet
Image

Eva Krutmeijer

Moderator